Modest Heroes

Yoshiyuki Momose, Akihiko Yamashita & Hiromasa Yonebayashi
Action & Adventure

53 min, 2018

Modest Heroes Modest Heroes
(2018)

Trailer

Synopsis

An anthology of three original shorts written and directed by Hiromasa Yonebayashi, Yoshiyuki Momose and Akihiko Yamashita.

Data sheet

Thank you, now you are subscribed to our newsletter!